Proponujemy Państwu wsparcie finansowe, którego zabezpieczeniem może być nieruchomość, zarówno zabudowana jak i niezabudowana a także lokal mieszkalny lub użytkowy.

Finansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych oraz firm i nie ma konieczności wskazywania na jaki cel zostanie przeznaczone.

Elastyczne kryteria przyznawania finansowania, pozwalają nawet przy negatywnej weryfikacji BIK wypłacić ustaloną z Klientem kwotę.

Ocena zdolności do zaciągnięcia zobowiązania jest dokonywana indywidualnie dla każdego Klienta i w głównej mierze opiera się na jego zdolności do spłat, przy czym do oceny zdolności wliczane są nie tylko dochody z tytułu umowy o pracę ale również umów zleceń lub innych form wynagradzania.

Przedsiębiorcy i rolnicy mogą uzyskać finansowanie na podstawie bieżących przychodów ale również na podstawie przyszłych przychodów (nierozliczone kontrakty, umowy handlowe itp.) lub dopłat.

Środki pieniężne wypłacane są do 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

W zależności od formy zabezpieczenia finansowanie może być udzielone nawet na okres 24 miesięcy.

Umowy zawierane są w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.